ארה

קוד: ארה בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות