אמל

קוד: אמל בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות