אלה=אלי

קוד: אלה=אלי בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות