אלגמ=אלמג

קוד: אלגמ=אלמג בתנ"ך

סוג: עלשורש_סדר

מאת:

אל:

תוספות ותגובות