חוצב להבות

קוד: ביאור:תהלים כט7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים כט7: "קוֹל ה' חֹצֵ֗ב לַהֲב֥וֹת אֵֽשׁ"

איך אפשר לחצוב להבות?! הרי "חצב - עניינו באבנים, כמו חטב בעצים" (שבי"ל, קונקורדנציה), למשל:

אם כך, מה משמעות הביטוי חוצב להבות אש?! המפרשים פירשו בכמה דרכים:

1. קול ה' חוצב באבן, באמצעות להבות אש: "שהיה הדבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות אש מפיו, ונחקק על הלוחות כתבניתם" (רש"י בשם רבותינו).

2. קול ה' חוצב באבן, וכתוצאה מכך, נפלטות להבות אש, כמו שקורה לרוב בעת רעידת אדמה ל"ע: "הארץ התפוררה, ולהבות אש נוראות יוצאים מתהומות הארץ על כל המדבר הבוער ברוח זלעפות" (מלבי"ם).

3. באופן מטאפורי, בשמים יש הרים של אש, וה' כביכול חוצב מהם את הברקים: "חוצב - כורת להבות אש לשלחם על פני הארץ, והם הברקים, והמה יחרידו את העובדי כוכבים ומזלות" (מצודות).

4. ולענ"ד יש לפרש את הפסוק ע"פ ירמיהו כג29: "הֲלוֹא כֹה דְבָרִי: כָּאֵשׁ נְאֻם ה', וּכְפַטִּישׁ יְפֹצֵץ סָלַע": דבר ה' נמשל לשניים - אש, ופטיש סלעים. חכמי התלמוד הסבירו את המשמעות של משל זה: "אם פגע בך מנוול זה (יצר הרע) - משכהו לבית המדרש: אם אבן הוא - נימוח, אם ברזל הוא - מתפוצץ: אם אבן הוא - נימוח, דכתיב (ישעיהו נה, א) הוי כל צמא לכו למים, וכתיב (איוב יד, יט) אבנים שחקו מים; אם ברזל הוא - מתפוצץ, דכתיב (ירמיהו כג, כט) הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע(תנא דבי רבי ישמעאל, בבלי סוכה נב:): קול ה' שורף את יצר הרע ושובר אותו.

לפי זה, ייתכן שגם בפסוק שלנו ישנם שני משלים נפרדים - לא "חוצב להבות", אלא "חוצב" לחוד, ו"להבות אש" לחוד (וראוי להיות טעם מפריד על המילה "חוצב"):

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • אלקים דבור ואמירה: (ראה גם: אלקים-אדם, מתן תורה, נבואה, רוח הקדש). קול ה' בכח, קול ה' בהדר. קול ה' שבר ארזים, וישבר ה' את ארזי הלבנון... קול ה' חצב להבות אש. קול ה' יחיל מדבר, יחיל ה' מדבר קדש   ... (cache)
 • עשרת הדיברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל: מעמד הר סיני וחג מתן תורה: לשמאל של ישראל ועוקב את מחנה ישראל... והקדוש ברוך הוא מקבלו... וחוקקו בלוח... שנא' קול ה' חצב להבות אש'. ב) עניין האש שנתחלקה ללשונות ושבעקבותיה החלו כולם לדבר בלשונות  ... (cache)
 • מעמד הר סיני – ויקישיבה: 6 ספטמבר 2012 ... לדעת ר' עקיבא להבין את הפסוק בתהילים: "קול ה' חצב להבות אש". המכילתא מלמדת אותנו, שלדעת ר' עקיבא, ראו העם וחשו את הקולות, ומה שהם ראו היה קול  ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות יורה דעה חנוכה: בבחינת נהלת בעזך אל נוה קדשך, כמבאר בהתורה הנ"ל, כי עזות דקדשה שהוא קולות דקדשה, זה בחינת אש, בחינת ואת קולו שמענו מתוך האש, בחינת קול ה' חצב להבות אש: וזה בחינת  ... (cache)
 • Yeranen Yaakov: The Sounds of Gog Umagog: 27 פברואר 2012 ... (He even uses Psalm 29's קול ה' על המים and קול ה' חצב להבות אש to show how Hashem's sound accompanied the hail.) The aformentioned  ... (cache)
 • מדרש רות הנעלם: ... קול ה' בכח קול ה' בהדר קול ה' שבר ארזים וישבר ה' את ארזי הלבנון קול ה' חצב להבות אש קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש קול ה' יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד. (cache)
 • Yeranen Yaakov: February 2012: Feb 28, 2012 ... (He even uses Psalm 29's קול ה' על המים and קול ה' חצב להבות אש to show how Hashem's sound accompanied the hail.) The aformentioned  ... (cache)
 • more "קול ה' חצב להבות ":
 • במדבר, פרשת במדבר וחג השבועות, תשנ"ט, הרב אהרון כץ: ה' חצב להבות אש ". המכילתא מלמדת אותנו, שלדעת ר' עקיבא, ראו העם וחשו את הקולות, ומה שהם ראו היה קול שחוצב בלוחות בלהבות האש. בפסיקתא מובא מאמר שמבקש לתת תיאור (cache)
 • התגלויות סיני: הקלות' אומר עקיבא: 'רואין דבר של אש יוצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות שנ' "ק. ול ה' חצב להבות אש ' ")מכילתא דר"י,. מסכתא דבחדש, פרשה ט, מהדורת האראוויטץ. -. רבין עמ'. 235. (. (cache)
 • Yeshiva.org.il- ברית קודש: קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים. קול ה' בכח קול ה' בהדר. קול ה' שבר ארזים וישבר ה' את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון ושריון כמו בן ראמים. קול ה' חצב להבות אש. (cache)
 • more "ה' חצב להבות אש ":

תגובות