תן לי את היום הזה

קוד: ביאור:תהלים קיח24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים קיח24: "זֶה הַיּוֹם עָשָׂה ה', נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ"

במה בדיוק נשמח? רוב חכמי ישראל פירשו שהכוונה לשמחה עתידית:

1. שמחה ביום הגאולה העתידה: "זה היום - יום הגאולה ההיא, עשה ה', ולזה נגילה ונשמחה בו, כי בוודאי לעולם תהיה, לא כמעשה בשר ודם שאינו מתקיים" (מצודות).

2. שמחה בה', שיגאל אותנו: "זה היום עשה ה', הוא מיוחס לה', ובו נגילה ונשמחה, בה' נשמח, לא בהתשועה עצמה. כי עיקר השמחה היא מה שנודע לנו שה' עמנו, ושנתן ליראיו נס להתנוסס" (מלבי"ם). פירוש זה מתאים ל תהלים קד34: "אָנֹכִי אֶשְׂמַח בה'", תהלים קמט2: "יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל בְּעֹשָׂיו" וכנמשל ל שיר השירים א4: "נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ" (פירוט), נשמח בה'.

3. אולם יש שפירשו שהכוונה לשמחה בהווה, ביום הזה ממש! כל יום ויום הוא "היום הזה", ויש לשמוח בכל מה שה' נותן לנו ביום הזה, ולא לחיות בצער על האתמול או בחרדה מפני המחר (לואל תומאס, ע"פ דייל קארנגי, "אל דאגה", פרק ראשון).

וכן כתב יורם טהר-לב: "מה שהיה - תשכח מזה, מה שיהיה - לא משנה, מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה" ( תן לי).


תגובות