שירון תהלים

קוד: שירון תהלים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: עדי לנדאו

אל: שיעור נח"ת שבת ה'תשס"ג

רשימת ראשי-תיבות וקיצורים נמצאת כאן

שם השיר

פסוק(ים)

שם השיר

פסוק(ים)

אשירה ל-ה' בחיי

ק"ד/ל"ג-ל"ה

תורת ה' תמימה (שמח"ת)

י"ט/ח'

מקימי

קי"ג/ז'

אלה ברכב

כ'/ח'-ט'

מי כ-ה' (יוסף קרדונר)

קי"ג/ה'-ח'

יענך ה' (צליל וזמר)

כ'/ב'-ג'

בצאת ישראל (הלל)

קי"ד

א-לי למה עזבתני

כ"ב/ב'

ה' זכרנו יברך (הלל)

קט"ו/י"ב-י"ח

מזמור לדוד ה' רועי

כ"ג

מה אשיב (הלל)

קט"ז/י"ב-י"ט

גם כי אלך (שלהבת)

כ"ג/ד'

אנה ה' (שלהבת)

קט"ז/ט"ז

שאו שערים (חתונות)

כ"ד/ז'-י'

הללו את ה' (הלל)

קי"ז

ואנחנו לא נדע

דה"ב כ'/י"ב+כ"ה/ו'

מנגינות הלל שונות

חלקים של קי"ח

אחת שאלתי

כ"ז/ד'

הורני ה' דרכך (?)

קי"ט/ל"ג-ל"ה

שמע ה' קולי אקרא

כ"ז/ז'-ט'

חצות לילה אקום

קי"ט/ס"ב-ס"ג

הושיעה את עמך (שמח"ת)

כ"ח/ט'

טוב לי תורת פיך (שמח"ת)

קי"ט/ע"ב

מזמור לדוד הבו ל-ה'

כ"ט

מה אהבתי תורתך (שמח"ת)

קי"ט/צ"ז

ה' עֹז לעמו יתן

כ"ט/י"א

נר לרגלי דבריך

קי"ט/ק"ה-ק"ו

אליך ה' אקרא

ל'/ט',י"א

שיר למעלות (יוסף קרדונר)

קכ"א

מי האיש החפץ חיים

ל"ד/י"ג-ט"ו

אשא עיני

קכ"א/א'-ב'

נער הייתי

ל"ז/כ"ה+כ"ט/י"א

שמחתי באומרים לי

קכ"ב/א'

כאיל תערג (2 מנגינות)

מ"ב/ב'-ג'

שאלו שלום י-ם (מ,א)

קכ"ב/ו'

אל תירא כי יעשיר איש

מ"ט/י"ז-י"ח

יהי שלום בחילך (נשמה)

קכ"ב/ז'

לב טהור ברא לי (מ, א)

נ"א/י"ב-י"ג

למען אחי ורעי

קכ"ב/ח'-ט'

פדה בשלום

נ"ה/י"ט,י"ז,י"ח

ברוך ה' שלא נתננו (א.ר.)

קכ"ד/ו'-ח'

עורה כבודי -מוקדש לשחר!

נ"ז/ט'

שיר המעלות בשוב ה' (...)

קכ"ו

צמאה לך נפשי

ס"ג/ב'

יגיע כפיך (בנ"ע)

קכ"ח/ב'

כן בקודש חזיתיך

ס"ג/ב'-ג'

יברכך ה' מציון

קכ"ח/ה'-ו'

אל תשליכני לעת זקנה

ע"א/ט'

שיר המעלות ממעמקים

ק"ל/א'-ב'

אלוקים צבאות שוב נא

פ'/ט"ו-ט"ז

ה' לא גבה לבי

קל"א/א'-ב'

חסד ואמת נפגשו פ"ה/י"א-י"ד

הנה מה טוב ומה נעים (מ,א)

קל"ג/א'

מזמור שיר ליום השבת

צ"ב/א'

כשמן הטוב (פרחי משהו)

קל"ג/א'-ג'

מזמור שיר ליום השבת

צ"ב/א'-ד'

הודו ל-ה' (קרליבך)

קל"ו/א'

טוב להודות ל-ה' (מ, א)

צ"ב/ב'-ג'

על נהרות בבל

קל"ז/א'

צדיק כתמר יפרח

צ"ב/י"ג

איך נשיר את שיר ה'

קל"ז/ד'

מקולות מים רבים (מ,א)

צ"ג/ד'-ה'

אם אשכחך (חתונות)

קל"ז/ה'-ו'

קבלת שבת קרליבך

צ"ו

אלקים, שיר חדש

קמ"ד/ט'

קבלת שבת קרליבך

צ"ח

מלכותך (שמח"ת)

קמ"ה/י"ג

עבדו את ה' בשמחה

ק'/ב'

שבחי ירושלים

קמ"ז/י"ב-י"ג

אתה תקום

ק"ב/י"ד

ויפן כה וכה

שמות ב'/י"ב+קמ"ט/ז

ברכי נפשי (דודו פישר)

ק"ד/א'

הללויה הללו אל בקדשו (2)

ק"נ

ברכי נפשי (סיני תור)

ק"ד/א'-ב'

הכפירים שואגים לטרף (ס. תור)

ק"ד/כ"א

ראשי-תיבות וקיצורים

 

תגובות