ראית, חזית = שים לב

קוד: חזית= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

שלושה פסוקים בספר משלי מתחילים בפועל חָזִיתָ או בפועל הנרדף רָאִיתָ:
מה משמעות הביטוי? אם מטרת הפסוקים היא ללמד שזה טוב/רע להיות "מהיר במלאכתו"/"חכם בעיניו"/"אץ בדבריו" - היה מספיק לכתוב "איש מהיר במלאכתו - לפני מלכים יתיצב", או "איש חכם בעיניו - תקוה לכסיל ממנו", או "איש אץ בדבריו - תקוה לכסיל ממנו"! ייתכן שהביטוי בא ללמדנו, שאנחנו צריכים לשים לב לתכונותיהם וכישרונותיהם המיוחדים של האנשים שאנחנו רואים, ולהתייחס אליהם בהתאם (ע"פ הרב דוד קליר, שיעור על משלי כב, ח תמוז ה'תשס"ו):

תגובות