תקווה לכסיל ממנו

קוד: תקווה לכסיל ממנו בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 9