לא להתעשר מלשון שקר

קוד: ביאור:משלי כא6 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

משלי כא6: "פֹּעַל אוֹצָרוֹת בִּלְשׁוֹן שָׁקֶר - הֶבֶל נִדָּף מְבַקְשֵׁי מָוֶת"

פועל אוצרות (עשיית כסף) בעזרת דברי שקר, גורמת לכך שהאוצרות אובדים במהירות כמו הבל המתנדף ברוח, ובנוסף, האנשים שרימו אותם כדי להשיג את האוצרות רודפים אחרי הרמאים ו מבקשים את מותם -

דקויות

מבקשי מוות -

1. לפי רוב הפירושים, המבקשים הם האוצרות: "והאוצרות הם מבקשי מות, כי בעת יודע זיופו יתחייב מיתה" (מלבי"ם, מצודות), "ולזה יקרה מהם אבדן הנפש והכליון" (רלב"ג), או הרמאים עצמם, שהם כביכול מבקשים את מותם של עצמם במעשיהם: "כי בהיותו מבקש להעשיר על-ידי השקר, כאילו מבקש להידבק בסיטרא דמותא" (רמ"ד וואלי);

2. ויש שקראו מוקשי מוות (רש"י, דעת מקרא), כמו בפסוקים:

3. ולענ"ד, הכוונה לאנשים שהאדם רימה אותם, שמבקשים את מותו של הרמאי.

אנשים שהתרגלו לרמאות, לא מאמינים שהם ייענשו על השקרים שלהם, הם חושבים שהם יוכלו לשקר גם לשופטים. אולם הם לא יצליחו, כי האנשים שנפגעו מהרמאויות שלהם יבקשו את מותם, כפי שמסביר הפסוק הבא -

משלי כא7: "שֹׁד רְשָׁעִים יְגוֹרֵם, כִּי מֵאֲנוּ לַעֲשׂוֹת מִשְׁפָּט"

מעשי השוד, שביצעו אותם רמאים, פגעו גם ברשעים, ואותם רשעים יגררו את הרמאים מחוץ לבית המשפט ויחסלו אותם שם;   הם ימאנו (לא ירצו) לעשות בהם משפט על-פי החוק.

דקויות

שוד רשעים

1. לפי רוב הפירושים, הרשעים הם השודדים - השוד שעושים הרשעים הוא יביא עליהם פחד ומוות.

אך לפי זה, לא ברור מה הפסוק מחדש, הרי בפסוקים רבים נזכר הרעיון שמעשי הרשע מענישים את הרשע (ראו הרשע מעניש את עצמו)

2. ולענ"ד, הרשעים הם הנשדדים - אדם המתרגל לשדוד ולרמות, בסופו של דבר "ייפול" על קרבנות רשעים שינקמו בו באכזריות.

יגורם

1. ע"פ הפשט, המילה היא משורש גור שמשמעו פחד (מצודת ציון): "המפחידם ומורידם בעמקי שאול" (רמ"ד וואלי פירוש שני), או משורש גור שמשמעו מגורים: "כי השוד קרוב לרחוקים משדי, והוא יגור וישכון איתם עד שיגרום את מפלתם" (רמ"ד וואלי פירוש ראשון).

2. אך ייתכן שיש כאן גם רמז לשורש גרר - הרשעים יגררו את הרמאים אל מחוץ לבית המשפט כדי לחסל איתם חשבון:

שוד רשעים, העובדה שאותם רמאים (מהפסוק הקודם) שדדו, בין השאר, גם אנשים רשעים, הוא יגורם, יביא עליהם מגור ופחד, כי אותם רשעים יגררו אותם למקום נסתר ויהרגו אותם שם - הם לא יטרחו לתבוע אותם למשפט - הם ימאנו לעשות איתם משפט על-פי הנהלים המקובלים.

הרמאים סומכים על כך שהם יצליחו לרמות גם במשפט, אבל הם לא לוקחים בחשבון, שבין האנשים שהם מרמים ישנם רשעים גדולים יותר מהם.

לפעמים, כאשר ה' רוצה להעניש חוטאים, הוא משתמש בחוטאים יותר גדולים, כדברי חז"ל "מגלגלים חובה על-ידי חייב" (שמחות פרק ח). כאשר ה' רוצה להעניש רמאים גדולים, שמתעשרים כתוצאה מאמירת שקרים, הוא משתמש ברשעים גדולים, שיחסלו איתם את החשבון מחוץ לבית המשפט.

תגובות