חמת מלך - מלאכי מוות, ואיש חכם יכפרנה

קוד: ביאור:משלי טז14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי טז14: "חֲמַת מֶלֶךְ מַלְאֲכֵי מָוֶת, וְאִישׁ חָכָם יְכַפְּרֶנָּה"

כאשר המלך " מחומם ", הכעס שלו דומה למלאכים (שליחים) הזורעים מוות והרס בממלכה; אבל איש חכם יודע לכפר - להרגיע את כעסו של המלך ולהציל את הממלכה ממוות. ולעומת זאת -

עצות

יש להבין פסוק זה יחד עם הפסוק הבא, המתאר את המצב ההפוך, משלי טז15: "בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ - חַיִּים, וּרְצוֹנוֹ כְּעָב מַלְקוֹשׁ" (פירוט).

הקבלות

חמת מלך מלאכי מוות -

אזהרה מפני קרבה יתרה למושל, שמצב-רוחו הפכפך ומסוכן, נמצאת גם ב משלי כג1-3: "כִּי תֵשֵׁב לִלְחוֹם אֶת מוֹשֵׁל, בִּין תָּבִין אֶת אֲשֶׁר לְפָנֶיךָ. וְשַׂמְתָּ שַׂכִּין בְּלֹעֶךָ, אִם בַּעַל נֶפֶשׁ אָתָּה. אַל תִּתְאָו לְמַטְעַמּוֹתָיו, וְהוּא לֶחֶם כְּזָבִים" (פירוט).

ראו גם: חמת מלך - זעף מלך - אימת מלך.

ואיש חכם יכפרנה -

שתי נשים חכמות הצליחו להרגיע את כעסו של דוד המלך:

ואולי גם משלו של קהלת רומז לכך:

ראו עוד: חכמת ההרגעה.

"משל למלך שהיה עובר וסיעה של נערים עומדים, וקלל אחד מהן את המלך, נתמלא המלך עליהם חמה, בא תושב אחד שהיה ביניהם ונתן משטר אחד לאותו שקילל את המלך, מיד שככה חמתו של מלך. כך, מי גרם להקדוש ברוך הוא שתשוב חמתו ולא נתכלו כל ישראל? הוי אמר זה פנחס, לקיים מה שנאמר ואיש חכם יכפרנה" (במדבר רבה כ כה).

"חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה - זה יהושע שהשיב חרון אף ה' מישראל:(במדבר רבה כג ו)

"חמת מלך - זה יהודה. ואיש חכם יכפרנה - זה יוסף, נאמר בו: "אין נבון וחכם כמוך". כיון שראה יוסף שעלתה חמתו של יהודה, אמר: עכשיו תאבד מצרים. אמר ר' שמעון בן לקיש: משל לשני אתליטין תפושים זה בזה, כיון שהרגיש אחד מהן שהוא בא להנצח, אמר: עכשיו ינצחני ואני נתבייש בפני הכל. מה עשה? נשקו על ידיו ושככה חמתו של אתליטיה הגדול. אף יוסף, כיון שהרגיש שעלתה חמתו של יהודה נתיירא שלא יתבייש לפני המצרים, מיד אמר לאחיו: אני יוסף אחיכם, ולא יכלו לענות אותו" (מדרש תנחומא ויגש)

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • בשבילי התנ"ך: זה שאמר הכתוב: חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה (משלי טז יד). חמת מלך מלאכי מות, זה הקדוש ברוך הוא. שבשעה שעשו את העגל, נזדווגו למשה חמשה מלאכי חבלה. כיון שבקש ... (cache)
 • ברכה (נוהג דתי) ג€“ ויקיפדיה: "כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר: (משלי טז, יד) 'חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה'." (מסכת בבא בתרא קטז, א). בתורת החסידות יש התייחסות ... (cache)
 • מדרש תנחומא ויגש ג€“ ויקיטקסט: לפני 4 ימים ... ראה גבורתו של יהודה, עליו נאמר: "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה" (משלי טז, יד). חמת מלך, זה יהודה. ואיש חכם יכפרנה, זה יוסף, נאמר בו: "אין נבון וחכם ... (cache)
 • פרשת "משפטים": ... שנאמר: חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה (משלי טז:יד)". המקור לדרשתו הוא פסוק הנוגע למלך שכאשר עולה חמתו תוצאותיה יכולות להיות שליחת מלאכי מוות להמית את מרגיזו, ... (cache)
 • אסופות החכמה: יצירת האוספים וסידורם בספר משלי: (12) תועבת מלכים עשות רשע (13) רצון מלכים שפתי צדק (14) חמת מלך מלאכי מות (15) באור פני מלך חיים. במשפט לא ימעל פיו כי בצדקה יכון כסא ודובר ישרים יאהב ואיש חכם יכפרנה ... (cache)
 • פרשת כי תישא: ויחל משה, הה"ד (משלי יז): חמת מלך מלאכי מות, מדבר במשה, כשעשו ישראל אותו מעשה עלתה חמתו של הקב"ה, ושלח מלאכי חבלה לחבל ישראל. הוי, חמת מלך מלאכי מות. ואיש חכם ... (cache)
 • מסילת ישרים,סור מרע: 20 יוני 2011 ..."חמת מלך מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה. באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש. קנה חכמה מה טוב מחרוץ, וקנות בינה נבחר מכסף. מסלת ישרים סור מרע, שמר נפשו ... (cache)
 • וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים: איש. "האלהים. כשבקש שיהיה נועם ה. 'עלינו זה שאמר ויבואו עד רחוב שהיו מעולם הבא סוד רחובות הנהר ודחו משם. לבא חמת מלך מלאכי מות רגליה יורדות מות. ויעלו ויבואו עד רחוב בכאן ... (cache)
 • המשיח בתנך - 2All: וזכור מה שאמרו חז"ל בנדרים כב " כול הכועס מיני גיהנום שולטים בו" ומה שאמרו לא מליבם בדוהו שדבריהם נוספו וביארו דברי שלמה שאמר " חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה ...
 • מאמרי - הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א: אומרת דרש רבי חנינא בר חמא כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר חמת מלך מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה. ופירש הרב נימוקי יוסף חכם התופס ישיבה ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות יום כיפור - סלח נא: וזה (משלי ט"ז יד) "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה". הינו שיש עוונות שגורמים 'חמת מלך' חס ושלום עד שאין מועיל להם אפלו הכפרה של הכהן גדול ביום הכפורים כי אם 'מלאכי מות', ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ועליו נאמר: חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה (משלי טז יד), זה יהושע, שהשיב חרון אף מישראל: סימן ו. וידבר ה' וגו', צו את בני ישראל וגו' כי אתם באים אל הארץ כנען ילמדנו רבנו: ... (cache)
 • Kol Sofaik Satelitte lesson of Maran Rabbi Eliyahu Mordechai Shalita: חז"ל אומרים, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך קודם לחכם שבעיר שיבקש עליו רחמים, קודם שילך לרופא, וז"ל (ילקוט שמעוני משלי רמז תתקנד): "חמת מלך מלאכי מות. דרש רבי פנחס בר ... (cache)
 • בראשית, פרשת פינחס, תשנ"ז, הרב ד"ר הושע רבינוביץ: (משלי טז יד): "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה וגו'"..................... משל למלך שהיה עובר, וסיעה של נערים עומדים, וקלל אחד מהן.................... את המלך. נתמלא המלך עליהם חמה, ... (cache)
 • תפילה בעבור אחרים: שנאמר ' חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה'ג€�, וכך נפסק בשוג€�ע יוג€�ד (סי' שלג€�ה סעי' י'). דבר נוסף למדנו במסכת סוטה (לג€�ב:): ג€�צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמיםג€�. ... (cache)
 • בבא יהודה ויזמאן זיע``א - ליטרטורה: 31 דצמבר 2008 ... חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה``. האב הכין את חמורו לדרך. אשת מרדכי הכינה תבשילים ואפתה לחם לדרך. והאב והבן עשו את דרכם לציונו של בבא יהודה ... (cache)
 • קהלת משה ב ב ג€“ ויקיטקסט: 18 מאי 2011 ... לאחד מעבדיו הוא ממליך בפמליא שלו אם העבד הגון לאותו מתנה, אבל כשהוא כועס על אחד מעבדיו אינו שואל שום עצה רק ממית אותו, כי " חמת מלך מלאכי מות".... (cache)
 • שרה בבית אבימלך (בר' כ) על רקע חוק אשורי והמגילה החיצונית לבראשית: והשווה גם בר' לב, כא: 'אכפרה פניו במנחה' מלשון כפר בכופר, לשים טיח ולטשטש את הפנים הזועמים ולמחות את מבע הרוגז, וראה מש' טז, יד: 'חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה'. ... (cache)
 • חכם וחכמה בתקופת המקרא: חכמה ומוסר: חלק מהפתגמים הם אמנם כמין מורי דרך לחצרנים: "נהם ככפיר אימת מלך, מתעברו חוטא נפשו" (כ' 2; השווה י"ט 12); "חמת מלך מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה. באור פני מלך חיים, ורצונו כעב ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- חלוקת הארץ בגורל: ... /יהושע ו'/) והיתה העיר חרם לה' היא וכל אשר בה באותה שעה וישוב חרון אף ה' מישראל עליו נאמר (משלי טז) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה זה יהושע שהשיב חרון אף ה' מישראל. ... (cache)
 • מדרש רבה - מסעי: ... שנא' (שם) והיתה העיר חרם לה' היא וכל אשר בה באותה שעה וישוב חרון אף ה' מישראל עליו נאמר (משלי טז) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה זה יהושע שהשיב חרון אף ה' מישראל: ... (cache)
 • ארץ ישראל, באר שבע: יבא לידי חרון אף.: כי כמוך כפרעה. כ. מו שראוי לחלוק כבוד למלכות ושאין לדבר קשות בפני המלך כי. חמת מלך מלאכי מות. (. משלי טז יד.) כך אין נכון לדבר גבוהה להוציא עתק מפיו נגד כל ... (cache)
 • מדרש רבה - כי תשא: ד"א ויחל משה הה"ד (משלי יז) חמת מלך מלאכי מות מדבר במשה כשעשו ישראל אותו מעשה עלתה חמתו של הקב"ה ושלח מלאכי חבלה לחבל ישראל הוי חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם ... (cache)
 • תפילה ג€“ חיובה מדאורייתא או מדרבנן: בעניין חשיבותה של התפלה מוצאים בדברי חז"ל: "דרש רבי פנחס בר חמא, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה". ... (cache)
 • ויצא חוטר מגזע ישי: חלק ה': ש' קרויס לדיבור המתחיל: "בשבט פיו": "אמרי פיו כשבט אשר יניפו על הרשע וכן הוא אומר: 'חמת מלך מלאכי מות ג€¦' (משלי טז, יד)". ולד"ה "וברוח שפתיו": "על דרך הפלגה יאמר: לא לבד אמר ... (cache)
 • - נואפת - שאלות ותשובות ברבניםנט: ואם נלכדת במיתת ב``ד אחר התשובה הנכונה והחרטה המוחלטת חטאך בצדקה פרוק ועויתך במחן ענין כי צדקה תציל ממות ומתן בסתר יכפה אף ושך חמת מלך מלאכי מות, אמנם הרשעים ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת מסעי: ועליו נאמר: חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה (משלי טז יד), זה יהושע, שהשיב חרון אף מישראל: סימן ו. וידבר ה' וגו', צו את בני ישראל וגו' כי אתם באים אל הארץ כנען ילמדנו רבנו: ... (cache)
 • \ג€�1יעקב מדן: ... בהלכה של מורד במלכות כדי להיחלץ מן הסבך שנקלע אליו. טענתו של דוד נגד אוריה לא הייתה פורמאלית בלבד. היה בה גם גרעין של אמת[ג€�82]! ב. מורד במלכות? "חמת מלך מלאכי מות"... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: [זה שאמר הכתוב: חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה (משלי טז יד). משל למלך שהיה עובר וסיעת נערים עומדים לפניו. בא אחד וקלל את המלך. נתמלא המלך עליהם חמה. בא אחד מהם ... (cache)
 • תורה ד - ברסלב! להצליח בכח המחשבה - Breslev.EIP.co.il: וזה פרוש (משלי ט"ז): "חמת מלך מלאכי מות " כי חמתו של הקדוש ברוך הוא בשביל המלכות שהשפיל על ידי עוונותיו "ואיש חכם יכפרנה" הינו בחינת תלמיד חכם, בחינת משה הוא יכפר לו ...
 • פרשת מסעי: באותה שעה, וישוב חרון אף ה' מישראל עליו נאמר (משלי טז): חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה, זה יהושע, שהשיב חרון אף ה' מישראל: ז [הארץ חביבה עלי, וישראל חביבים עלי] ... (cache)
 • הלכות ביקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס: היא 133: דרש ר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה, ע"כ. וכותב שם הנמ"י 134: דמנהג זה בצרפת כל ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו: ולכן אומרת הגמרא (בבא בתרא דף קטז/א) "דרש ר' פנחס בר חמא: כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר: "חמת מלך מלאכי מות - ואיש חכם יכפרנה".... (cache)
 • פרשת ויצא (1): שנית: חז"ל ייעצו עצה זאת: "כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר (משלי טז/יד) 'חמת מלך מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה '" (ב"ב קכג. ומובא להלכה בשו"ע יו"ד ... (cache)
 • כיצד תפילה פועלת: שנאמר 'חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה 'ג€�, וכך נפסק בשוג€�ע יוג€�ד (סי' שלג€�ה סעי' י'). דבר נוסף למדנו במסכת סוטה (לג€�ב:): ג€�צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמיםג€�. ... (cache)
 • מסעי: ועליו נאמר, חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה (משלי טז יד), זה יהושע, שהשיב חרון אף מישראל: סימן ו וידבר ה' וגו', צו את בני ישראל וגו' כי אתם באים אל הארץ כנען. ילמדנו רבינו, עד ... (cache)
 • מדרש רבה - בלק: ... מישראל זש"ה (משלי יז) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה וגו' משל למלך שהיה עובר וסיעה של נערים עומדים וקלל אחד מהן את המלך נתמלא המלך עליהם חמה בא תושב אחד שהיה ... (cache)
 • קול צופיך: חוקת ג€“ ה'תש"ע ג€“ 543 ג€“ "אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו": 17 יוני 2010 ... פנחס בר חמא: כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר: "חמת מלך מלאכי מות - ואיש חכם יכפרנה ". ובאמת הרב היה גדול בתורה מקטנותו. ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת בלק: [זה שאמר הכתוב: חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה (משלי טז יד). משל למלך שהיה עובר וסיעת נערים עומדים לפניו. בא אחד וקלל את המלך. נתמלא המלך עליהם חמה. בא אחד מהם ... (cache)
 • אורי צבי גרינברג: "ידוע מאדוני אבי וזקני הבעש"ט זללה"ה והיה מרגלא בפומיה תמיד על הפסוק: "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה" (משלי ט"ז, י"ד), ואמר פירוש הפסוק ושורש הדברים כי מפי הקב"ה ... (cache)
 • צדיק יסוד עולם חג€�ב: ג€�חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה ג€�. דהינו שהחכם יבקש עליו רחמים בשביל. שתפילת החולה תשמע. וצריך האדם לדעת. שכל מטרת החולי זה אך ורק בשביל שהאדם. יתעורר ויעשה ... (cache)
 • אתר ערוץ הילדים ילדים יוצרים סרטים - מחשבון גימטריה: כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני; לא־יקח איש את־אשת אביו ולא יגלה כנף אביו; חמת־ מלך מלאכי־ מות ואיש חכם יכפרנה; צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני; לפנים הארץ יסדת ...
 • "Likutei Mohoron II": שכתוב: "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה ", וכמו שכתוב: "ועובר על פשע לשארית" למי שמשים עצמו כשיריים, שהוא הצדיק האמת החכם שבדור, שהוא "ענו מאד מכל האדם אשר על פני ... (cache)

תגובות