תורתי אל תשכח - ושלום יוסיפו לך

קוד: ביאור:משלי ג1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כל הורה ומחנך שואף, שילדיו ותלמידיו יזכרו את המסרים שהוא מעביר להם, גם כאשר הם מבוגרים וזקנים:

משלי ג1: "בְּנִי! תּוֹרָתִי אַל תִּשְׁכָּח, וּמִצְוֹתַי יִצֹּר לִבֶּךָ"

משלי ג2: "כִּי אֹרֶךְ יָמִים וּשְׁנוֹת חַיִּים וְשָׁלוֹם יוֹסִיפוּ לָךְ"

בני!, קוראים ההורים והמורים, אל תשכח את תורתי שלימדתי אותך!

נצירה = השגחה, שמירה פעילה.   ממשיכים ההורים והמורים: הלוואי שהלב שלך יזכור וישגיח תמיד לקיים את מצוותיי שלימדתי אותך!

כי = כאשר;   אורך ימים = ימים שבהם האדם מספיק לעשות הרבהיוסיפו = יתווספו (הנושא סתמי).   אומרים ההורים והמורים: הלוואי שתזכור את התורה והמצוות לא רק עכשיו, כאשר אתה צעיר, אלא גם בעתיד, כי - כאשר - אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך - גם כשיתווספו לך ימים ארוכים ועמוסים בפעילות, גם כשתזדקן לאחר שנות חיים רבות, גם כשתחיה בשפע ושלוה.

לא רק הורים ומורים אנושיים חוששים שבניהם ישכחו את תורתם; גם הקב"ה בכבודו ובעצמו חושש שבני ישראל ישכחו את תורתו לאחר שיגיעו לארץ ישראל המלאה כל טוב:

ומה הפתרון לחשש זה? איך נוכל להביא לכך שילדינו ותלמידינו יזכרו אֶת תורתינו ומצוותינו?

1. ייתכן שהפתרון רמוז במילה בני, מלשון הבנה ומלשון בניה: כשהחינוך מסתמך על הבנה, הנבנית בילדים בהדרגה; כשהחינוך מסתמך על יצירה, המשתפת אֶת ליבם של התלמידים; יש סיכוי רב יותר שהילדים יזכרו אֶת התורה וינצרו בליבם אֶת המצוות. כך נרמז גם בפסוק מקביל, משלי כח7: "נוֹצֵר תּוֹרָה בֵּן מֵבִין, וְרֹעֶה זוֹלְלִים יַכְלִים אָבִיו" (פירוט).

2. וייתכן שהפתרון נרמז בפסוק הבא בספר משלי, משלי ג3: "חֶסֶד וֶאֱמֶת אַל יַעַזְבֻךָ, קָשְׁרֵם עַל גַּרְגְּרוֹתֶיךָ, כָּתְבֵם עַל לוּחַ לִבֶּךָ" - הפסוק מלמד את מידת הכרת הטוב - לא לשכוח את החסד והאמת שעשו עמנו. מי שיש לו מידה זו, יזכור את החסד והאמת שעשו איתו הוריו, מוריו, וכמובן הקב"ה, וכתוצאה מכך יזכור גם את תורתם ומצוותיהם (פירוט).

מקורות ופירושים נוספים

כי

1. פירשנו שהמילה כי היא תיאור זמן - כאשר יתווספו לך שנות חיים רבות, גם אז אל תשכח.

2. אולם רוב המפרשים פירשו שהמילה כי היא תיאור סיבה - אל תשכח, כי התורה והמצוות יוסיפו לך שנות חיים. לפי זה, הפסוק מתאר את שכרו של התלמיד המקפיד לזכור את התורה והמצוות:
  • אורך ימים = ימים שבהם מספיקים לעשות הרבה;   אם תזכור את התורה והמצוות, תהיה ממוקד, לא תתן לפיתויים ותאוות להסיח את דעתך, וכך יהיו לך ימים ארוכים ומלאי תוכן.
  • "ושנות חיים - שנות השקט ושלוה; ושלום יוסיפו לך - התורה והמצות הם יוסיפו לך, כי הם ילמדו עליך זכות" (מצודות);
  • "... ושנות חיים... - וכי יש שנים של חיים ויש שנים שאינן של חיים?! אמר רבי אלעזר: אלו שנותיו של אדם המתהפכות עליו מרעה לטובה" (יומא עא א).
  • "דמוסיף מן הלילה על היום לשנות - יוסיף ימים, כדכתיב "כי הוא חייך" (דברים ל, כ) וכתיב כי אורך ימים ושנות חיים [ושלום] יוסיפו לך..." (תוספות על בבא בתרא קכא ב).
בגוף המאמר הזכרנו את הדמיון בין חששם של ההורים והמורים בפסוקנו לבין חששו של ה' בספר דברים; יש מפרשים שהסיקו מכאן, שהפסוק שלנו גם הוא דברי ה' לבני ישראל: "בני - אמר במקום ה': אתה, ישראל, החביב לי כבן לאב, הנני מזהירך: תורתי אל תשכח!" (מצודות).

פסוקים דומים וקשורים

    מאמרים נוספים - באדיבות גוגל


    תגובות