שוחה עמוקה בספר משלי

קוד: שוחה עמוקה בספר משלי בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת:

אל: התחלה בלבד

למחיקה - עבר לכאן: http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-23-2628.html

תגובות