שתי האמהות של ושתי

קוד: שתי האמהות של ושתי בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: הרב וינר

אל: פירושים וסימנים 10

[שמעתי מהרב מנשה וינר]

איך קראו לחמותו של אחשוורוש?

  • מצד אחד כתוב " וחמת המלך – שככה " (אסתר ז 10).

  • מצד שני כתוב " וחמתו –– בערה בו " (א 12)!

    תשובה –– היו לו שתי חמיות, כמו שנאמר "גם ושתי המלכה עשתה מ שתי נשים " (ע"פ א9)...

    ואם תשאלו - איך ייתכן שלושתי היו שתי אימהות? התשובה (אסתר ב 1): "חמת המלך אחשורוש - זכר": אחת משתי החמיות שלו היתה ממין זכר...

  • תגובות