לא לך עוזיהו להקטיר

קוד: ביאור:דברי הימים ב כו18 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר דברי הימים מתאר את עוזיהו מלך יהודה כמלך טוב, שבדרך-כלל עשה הישר בעיני ה', וה' עזר לו בכל מעשיו. אולם בסוף התיאור נאמר:

דברי הימים ב כו16: "וּכְחֶזְקָתוֹ, גָּבַהּ לִבּוֹ עַד לְהַשְׁחִית, וַיִּמְעַל בה' אֱלֹהָיו, וַיָּבֹא אֶל הֵיכַל ה' לְהַקְטִיר עַל מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת"

דברי הימים ב כו17: "וַיָּבֹא אַחֲרָיו עֲזַרְיָהוּ הַכֹּהֵן, וְעִמּוֹ כֹּהֲנִים לה' שְׁמוֹנִים בְּנֵי חָיִל"

דברי הימים ב כו18: "וַיַּעַמְדוּ עַל עֻזִּיָּהוּ הַמֶּלֶךְ, וַיֹּאמְרוּ לוֹ: לֹא לְךָ עֻזִּיָּהוּ לְהַקְטִיר לה', כִּי לַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן הַמְקֻדָּשִׁים לְהַקְטִיר; צֵא מִן הַמִּקְדָּשׁ, כִּי מָעַלְתָּ, וְלֹא לְךָ לְכָבוֹד מה' אֱלֹהִים"

דברי הימים ב כו19: "וַיִּזְעַף עֻזִּיָּהוּ, וּבְיָדוֹ מִקְטֶרֶת לְהַקְטִיר; וּבְזַעְפּוֹ עִם הַכֹּהֲנִים, וְהַצָּרַעַת זָרְחָה בְמִצְחוֹ לִפְנֵי הַכֹּהֲנִים בְּבֵית ה' מֵעַל לְמִזְבַּח הַקְּטֹרֶת"

החטא

עוזיהו חטא כשנכנס להקטיר קטורת, שהיא תפקידם הבלעדי של הכהנים בני אהרן, כמו שנאמר בתורה לאחר פרשת קורח, במדבר יז5: "זִכָּרוֹן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא יִקְרַב אִישׁ זָר אֲשֶׁר לֹא מִזֶּרַע אַהֲרֹן הוּא לְהַקְטִיר קְטֹרֶת לִפְנֵי ה', וְלֹא יִהְיֶה כְקֹרַח וְכַעֲדָתוֹ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה' בְּיַד מֹשֶׁה לוֹ" (פירוט). ומדוע זה כל-כך חשוב שרק הכהנים בני אהרן יקטירו קטורת?

1. יש אומרים, שהמגבלה הזאת היא חלק מעיקרון הפרדת הרשויות: הקטורת מייצגת את הסמכות הרוחנית, ויש לוודא שהיא תהיה נפרדת ממוקדי סמכות אחרים. בפרט, יש לוודא שהמלך לא יוכל להקטיר קטורת, על-מנת שלא יחזיק בידיו יותר מדי סמכויות (אמנון שפירא, דמוקרטיה ראשונית במקרא, פרק יא)

2. יש אומרים, שהקטרת הקטורת היא זכות שה' נתן לאהרן, וממנו - ירושה לבניו עד עולם, וכל מי שמקטיר קטורת, שאינו מזרע אהרן, גוזל מהם את זכותם: "על עשרה דברים נגעים באים... ועל הגוזל את שאינו שלו, מעוזיהו, דכתיב "ויהי המלך עוזיהו מצורע עד יום מותו"..." (ויקרא רבה יז ג). ולכן מעשהו של עוזיהו נקרא מעילה = שימוש בדבר קודש למטרת חול.

3. ויש אומרים, שהקטרת הקטורת היא זכות הנתונה ליראי ה' בלבד, ראו שמואל ב ח18: "וּבְנֵי דָוִד כֹּהֲנִים הָיוּ" (פירוט); אילו עוזיהו היה ירא ה', היה רשאי להקטיר, אבל מכיוון ש"גבה ליבו עד להשחית, וימעל בה' אלהיו", הוא איבד את זכותו. לפי פירוש זה, מעשהו של עוזיהו לא נקרא "מעילה"; עוזיהו מעל עוד קודם לכן (לא כתוב מה בדיוק עשה), ולכן אחר-כך, כשנכנס להקטיר, אמרו לו הכהנים שאינו ראוי לכך.

המניע

1. ע"פ הפשט, עוזיהו פעל בזדון, מתוך גאוה ו גובה לב: "על עשרה דברים נגעים באים... ועל גסות הרוח דכתיב ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו" (ויקרא רבה יז ג).

2. אך ע"פ רש"י הוא פעל בשגגה: ""וימעל בה' אלהיו" - כאן נופל לומר מעילה כי בשגגה עשה דוגמא (ויקרא ה') נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה "ויבא אל היכל ה'" - שאמר נאה למלך לשרת למלך הכבוד" (רש"י), וע"פ המדרש, השגגה נבעה מביטול תורה: "שלשה נזקקו לאדמה ונעשו חולין, אלו הן קין נח ועוזיה... בעוזיה כתיב (דברי הימים ב, כו י) כי אוהב אדמה היה, שהיה מלך והפקיר עצמו לאדמה ולא נזקק לתורה, יום אחד נזקק לבית הועד, אמר להם במה אתם עוסקין אמרו לו בהזר הקרב יומת (במדבר, א), אמר להם עוזיה הקב"ה מלך ואני מלך נאה למלך לשמש פני מלך ולהקטיר לפניו, מיד ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת... מי גרם לו זו? שבטל מן התורה והפקיר עצמו לאדמה" (מדרש תנחומא נח יג).

מקורות ופירושים נוספים

מאבק בין המלך לכהנים היה גם בימי בית שני, "ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן" (בבלי קידושין סו.).

גבה לב - פסוקים נוספים

חטא נדב ואביהוא, ואנשים נוספים שנענשו על כך שחרגו מתפקידם

גבה לב חיובי - בדרכי ה'

בשנת מות המלך עזיהו

זעף מלך בספר משלי

ועל ה' יזעף ליבו

ארץ המוריה

"כל קללות שקילל דוד את יואב - נתקיימו בזרעו של דוד... מצורע - מעוזיהו..." (בבלי סנהדרין מח ב)

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • גבה לב חיובי - בדרכי ה': דברי הימים ב כו16: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת" דברי הימים ב לב25: "ולא כגמל עליו השיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' א-להיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח. ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכוהנים והצרעת זרחה ג€¦ הקטורת. במצחו לפני הכוהנים ... (cache)
 • ספרא (מלבי"ם) מגלת מצורע פרשה ה ג€“ ויקיטקסט: 6 מאי 2012 ... [ט] ר' שמעון בן אלעזר אומר אף על גסות הרוח נגעים באים שכן מצינו בעוזיה שנאמר " וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת שבוע: וכבר סיפר הכתוב על עוזיהו באומרו " וכחזקתו גבה לבו עד להשחית, וימעל בה' אלקיו.. והצרעת זרחה במצחו" (דברי הימים ב', כו, טז-יט). להבנת דבריו עיין רש"י ויקרא פרק יד פסוק ד. טהורות ...
 • שמות, פרשת תצוה, תשנ"ז, ד"ר מאיר גרוזמן: על מלך זה מסופר: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו, ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת. ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים לה' שמונים בני חיל. ויעמדו על עזיהו המלך ... (cache)
 • הרעש בימי עוזיה / דני רהט: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלקיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת" (דברי הימים ב', כ"ו, טז). אם כן, ניתן להוסיף אותו לרשימת האנשים שגובה ליבם מביא לרוגז ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: על גסות הרוח, דכתיב: וכחזקתו גבה לבו עד להשחית. על הגזל, דכתיב: וצוה הכהן ופנו את הבית. תאנא: הוא כנס מה שאינו שלו, יבא הכהן ויפזר את ממונו. על צרות העין, דכתיב: ובא אשר לו ... (cache)
 • פרשת השבוע תזריע - מצורע קן צרעות של מצורעים: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' א-לוהיו ויבוא אל היכל ה' להקטיר (רצה גם תפקיד של כהן גדול) על מזבח הקטורת" (שם, כ"ו, ט"ז). כהני ה' ג€“ ובראשם עזריה "כהן הראש", מזהירים ... (cache)
 • מדינת ישראל: בספר דברי הימים ב (פרק כו) מסופר על מלך זה, שחיזק את ירושלים והצליח מאוד בתחום הצבאי ובביסוס ממלכתו, אלא שהכתוב מספר עליו שלאחר מכן: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית, ... (cache)
 • בס"ד: על גסות הרוח כדכתיב בעוזיה מלך יהודה: 'וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' א-לוהיו ג€¦ והצרעת זרחה במצחו' (דבה"ב ע"ז)" (ערכין ט"ז ע"א). הזהירות והסלידה מפני גסות רוח וגאווה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- מלכים ב פרק כו: ... חשבנות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שמו עד למרחוק כי הפליא להעזר עד כי חזק: (טז) וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ... (cache)
 • פרק ב פסוקים 22-5: וכחזקתו גבה לבו עד ג€“להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אלג€“היכל ה' להקטיר עלג€“מזבח הקטרת... ויאמרו לו לאג€“לך ע יזהו להקטיר לה... 'צא מןהמקדש כי מעלת ולאג€“לך לכבוד מה' אלהים. (cache)
 • "בקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח"*: יש בכך רמז לבקורת על עוזיהו, כפי שמובא בדבהי"ב כ"ו טז " וכחזקתו גבה לבו עד להשחית" וגו'. [29] ובמקביל האזהרה בתורה (דברים י"ז, כ) "לבלתי רום לבבו מאחיו". יעויין בראיות שמביא ... (cache)
 • התורה והמצוה ויקרא יד לג-לו ג€“ ויקיטקסט: 1 מאי 2012 ... [ט] ר' שמעון בן אלעזר אומר אף על גסות הרוח נגעים באים שכן מצינו בעוזיה שנאמר " וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על ... (cache)
 • מותו וקבורתו של עוזיהו המלך / זאב ח. ארליך (לפרשת יתרו) ֲ« מוסף "שבת...: 17 מרץ 2011 ... וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' א-לוהיו, ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטורת. ויבא אחריו עזריהו הכהן, ועמו כהנים לה' שמונים בני חיל. ויעמדו על עזיהו ... (cache)
 • פרשת לך לך: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלוקיו ויבוא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטורת ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים לה' שמונים בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו: לא לך ... (cache)
 • יהדות - מה לעשות עם הבושה?: 7 אפריל 2011 ... הכתוב מספר על עוזיהו המלך: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בד' א-להיו ויבא אל היכל ד' להקטיר על מזבח הקטרת..." המלך כועס על התראות הכהנים - "ויזעף ... (cache)
 • פרשת דברים - התגשמות החזון מותנה בחוסן הרוחני: כמתואר בהרחבה בדברי הימים: "ויבן עזיהו מגדלים בירושלם...ויבן מגדלים במדבר...ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא...ויצא שמו עד למרחוק כי הפליא עד כי חזק... וכחזקתו גבה לבו עד ... (cache)
 • צהר: חריג בהקשר זה של בני יהודה הוא עוזיהו שהודח ממלכותו בגלל כישלונו בהקטרת הקטורת במקדש, כפי שנאמר (דברי הימים ב כו, טז-כא): "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' א-להיו ... (cache)
 • ספרא על ויקרא יד ג€“ ויקיטקסט: 21 מאי 2012 ... [ט] ר' שמעון בן אלעזר אומר אף על גסות הרוח נגעים באים שכן מצינו בעוזיה שנאמר " וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על ... (cache)
 • ויחל נח איש האדמה: את סופו המר: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת", מה שגרם לכך שבסופו של דבר והצרעת זרחה במצחו. יתכן כי שימת האדמה בראש סולם הערכים ... (cache)
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף מח ג€“ ויקיטקסט: 8 יוני 2009 ... מצורע ג€“ מעוזיהו, דכתיב (דברי הימים ב כו טז) וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת וכתיב (דברי הימים ב כו יט) ... (cache)
 • תזריע מצורע התשע"ב: ... בפניו של משה כך נענשה, על אחת כמה וכמה המדבר בגנותו של חברו בפניו, ר"ש בן אלעזר אומר אף על גסי הרוח נגעים באים שכן מצינו בעוזיהו שנאמר וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וגו'". (cache)
 • יסודות המדינה היהודית / חיים מנחם לויטס: עליו מסופר: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטורת" (דברי הימים ב' כו, טז). אולם, פה הראו הכוהנים את כוחם הם ויוכיחו את המלך, ... (cache)
 • על המחלות הקדושות: וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרתג€¦ ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית ה' ... (cache)
 • ד"ר לאה מזור: על מקרא, הוראה וחינוך: ארבעה סיפורים על צרעת: 29 מרץ 2011 ... שאינו מכיר בגבולות סמכותו ובכפיפותו לכהונה ולה' במה שנוגע לעבודת הקודש: 'וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל היכל ה' להקטיר' (פסוק טז). (cache)
 • איתותים וסימני דרך בסיפור המקראי / ד"ר משה אגל-טל: "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית, וימעל בה' אלוקיו, ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ועמו כהנים לה' שמונים בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך, ויאמרו לו: ... (cache)
 • פרשת מצורע - פרשת השבוע - מורשת: ... של משה כך נענשה, על אחת כמה וכמה המדבר בגנותו של חברו בפניו, ר''ש בן אלעזר אומר אף על גסי הרוח נגעים באים שכן מצינו בעוזיהו שנאמר וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וגו'''. (cache)
 • more "וכחזקתו גבה לבו עד ":
 • נחמה ליבוביץ - עיונים בפרשת השבוע: (05) פרשת מצורע: ועל גסות הרוח, דכתיב (דברי הימים ב כז, טז, יח): "ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו... והצרעת זרחה במצחו": ועל הגזל, דכתיב (ויקרא יד, לוֲ¨"וצוה הכהן ופנו את הבית", תנא: ... (cache)
 • ויקרא רבה יז ג ג€“ ויקיטקסט: 22 אפריל 2009 ... כא) "ויהי המלך עוזיהו מצורע עד יום מותו" ועל גסות הרוח דכתיב (שם כו, טז) "ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו" ועל לשון הרע ממרים דכתיב (במדבר יב, ... (cache)
 • פרשת תזריע - מצורע - תורת המצורע - גיליונות נחמה ליבוביץ: וכבר סיפר הכתוב על עזיהו באמרו ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו וגו' והצרעת זרחה במצחו. להבנת דבריו ראה רש"י, פסוק ד': ד"ה טהורות: פרט לעוף טמא לפי שהנגעים באין ... (cache)
 • פרשת מצורע: ועל גסות הרוח, דכתיב (שם): ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו. ועל לשון הרע, ממרים, דכתיב (במדבר יב): ותדבר מרים ואהרן במשה. ומנין שלקתה בצרעת? שנאמר (שם): והענן ... (cache)
 • כרך שני: מוצא דבר / זאב יעבץ: ... כ"א) הקדים בעל הספר חמשה פסוקים שלמים, שתחלת דבריהם הם "ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל היכל ה' להקטר על מזבח הקטורת" (ט"ז) ואחרי כן יפרוט בעל ... (cache)
 • דיבורי עצב ורוגז של דוד: מצורע מעוזיהו דכתיב ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת וכתיב והצרעת זרחה במצחו. מחזיק בפלך מאסא דכתיב רק לעת זקנתו חלה ... (cache)
 • more "להשחית וימעל בה' אלהיו ":
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - עוזיה;: מיד ויבא אל היכל ה' להקטיר. ויבא אחריו עזריהו ועמו הכהנים, וכולם מפרחי כהונה, ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר לה', כי לכהנים בני אהרן המקודשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת. (cache)
 • התורה והמצוה ויקרא טז יא-יד ג€“ ויקיטקסט: 13 מאי 2012 ... וממ"ש בעוזיהו " ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטורת וכולי ובידו מקטרת להקטיר" מבואר שלא היה מביא הגחלים במחתה שחתה בה רק מערה ממחתה למקטרת. (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק תשיעי: "ובחזקתו גבה לבו עד להשחית, וימעל מעל בה' אלהיו, ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים לה' שמונים בני חיל, ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו: ... (cache)
 • ט. מילוי פערים: על בה' אלהיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מןבח הקטרת' (דה ב כו. (16 כיוון שלא שעה לאזהרת עזריהו כוהן הראש לא איחר עונשו לבוא: 'והצרעת זךחה במ? חו ל? ני הכהנים? (cache)
 • פרשת לך לך: מיד ' ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת'... מיד 'ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו'. באותה שעה נבקע ההיכל הילך והילך י"ב על י"ב מיל. (cache)
 • פרשת לך לך: מיד ' ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת'... מיד 'ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו'. באותה שעה נבקע ההיכל הילך והילך י"ב על י"ב מיל.3 ... (cache)
 • אבות דרבי נתן ט ג€“ ויקיטקסט: 29 מאי 2011 ... הוא היה אומר על גסי: הרוח נגעים באין עליו, שכן מצינו בעוזיהו שנאמר, (ד"ה ב כו) "ובחזקתו גבה לבו עד להשחית, וימעל מעל בה אלהיו, ויבא אל היכל ה' להקטיר על ... (cache)
 • שיעורים בספר מלכים ב פרק טו: ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת" (דה"ב כו טז). עזריהו הכוהן, שהוא עזריהו בן יוחנן מבני צדוק " אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם" (דה"א ה לו), והכוהנים בני אהרן שהתלוו ... (cache)
 • אבות דרבי נתן: "ובחזקתו גבה לבו עד להשחית, וימעל מעל בה' אלהיו, ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים לה' שמונים בני חיל, ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו: ... (cache)
 • Melachim Bet: Nov 25, 2009 ... אמרו לו בהזר הקרב יומת (במדבר א) אמר להם עוזיה הקב"ה מלך ואני מלך נאה למלך לשמש פני מלך ולהקטיר לפניו, מיד ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת ... (cache)
 • more "ויבא אל היכל ה' ":
 • ספרא על ויקרא יד לה ג€“ ויקיטקסט: 6 מאי 2012 ... על גסות הרוח נגעים באים שכן מצינו בעוזיה שנאמר "וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על מזבח הקטרת ויבא אחריו עזריהו ... (cache)
 • שמות, פרשת יתרו, תשנ"ח, פרופ' חיים גניזי: ה' להקטיר על מזבח הקטרת" (דה"ב כו טז). כעונש על מעשה זה דבקה הצרעת במצחו. עזיהו פרש לבית החפשית, "ויותם בן המלך על הבית, שפט את עם הארץ" (מל"ב טו ה). על פי ... (cache)
 • more "להקטיר על מזבח הקטרת ":
 • more "ויבא אחריו עזריהו הכהן ":
 • more "ועמו כהנים לה' שמונים ":
 • more "לה' שמונים בני חיל ":
 • ביאור:שמואל ב ח יח ג€“ ויקיטקסט: 11 מאי 2012 ... אם כך, איך תסביר את דברי הימים ב כו יח: "ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר לה' כי לכהנים בני אהרן המקדשים להקטיר צא מן המקדש כי מעלת ולא ... (cache)
 • תוצאותיה של חריגה מסמכות: ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר לה' כי לכהנים בני אהרן המקֻדשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מה' אלהים. ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו ... (cache)
 • ביאור:שמואל ב ח ג€“ ויקיטקסט: 11 דצמבר 2007 ... אם כך, איך תסביר את דברי הימים ב כו יח: "ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר לה' כי לכהנים בני אהרן המקדשים להקטיר צא מן המקדש כי מעלת ולא ... (cache)
 • more "ויעמדו על עזיהו המלך ":
 • מדרש תנחומא - נח: ... להקטיר על מזבח הקטרת, ויבא אחריו עזריה הכהן ועמו כהנים לה' שמונים בני חיל (ד"ה ב כו) וכלם מפרחי כהונה, ויאמרו לו לא לך עוזיהו להקטיר לה' כי לכהנים בני אהרן המוקדשים להקטיר ... (cache)
 • האם העם היהודי זקוק למתווך בינו לבין אלוהים?: ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו: "לא לך, עוזיהו, להקטיר לה', כי לכוהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מה' אלוהים!" דהי"ב כ"ו 16-18. אפילו המלכים ... (cache)
 • more "ויאמרו לו לא לך ":
 • more "עזיהו להקטיר לה' כי ":
 • יצחק קשאני: כי שומרים אנחנו את משמרת אלקינו"; שם, כו, יח: "לא לך עוזיהו להקטיר לה', כי לכהנים בני אהרן המקדשים להקטיר". שם, כט, כא-כד: "ויאמר לבני אהרן הכהנים להעלות על מזבח ה', וישחטו ... (cache)
 • more "לכהנים בני אהרן המקדשים ":
 • מדרש תנחומא / פרשת נח: אמרו לו: לא לך עוזיהו להקטיר לה' כי לכוהנים בני אהרן המוקדשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת (שם), ולזה יצא עליו קצף מלפני ה'. מיד ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם ... (cache)
 • דברי הימים - גיליון מס' 22: לא לך עוזיהו להקטיר לה' כי לכוהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש כי מעלת ולא לך כבוד מה' אלוהים". עוזיהו ענה קצרות: "כאשר עשה שלמה בונה המקדש הזה כן יעשה בנו ... (cache)
 • חריגה מסמכות במשפט המִנהלי / אביעד הכהן: ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לולא לך עזיהו להקטיר לה' כי לכהנים בני אהרן המקֻדשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מה' אלהים. ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו ... (cache)
 • more "להקטיר צא מן המקדש ":
 • דף קשר מספר 591 - פרשת פקודי: ב. "וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה". ג. "ויכתוב משה את כל דברי ה' ". ד. "אל מול פני המנורה העלה נרותיה". ה. "צא מן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מה' אלהים" ... (cache)
 • more "כי מעלת ולא לך ":
 • more "לך לכבוד מה' אלהים ":
 • זעף = סערה פנימית או חיצונית: השורש זעף מציין סערה. בפסוק אחד הוא מציין סערה חיצונית בטבע - סערה ... (cache)
 • דף קשר מספר 967 - והצרעת זרחה במצחו: "ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית ה' מעל למזבח הקטרת" (דברי הימים ב כ"ו יט). למעשה, בפסוק זה נצטרפו באופן מדהים מילים ... (cache)
 • more "ויזעף עזיהו ובידו מקטרת ":
 • בשבילי התנ"ך: מיד, ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו (דה"ב כו יט). אמר לו: וכדין שעשית לקרח אתה עושה לו?! אמר לו: ולא, ולא יהיה כקרח וכעדתו (במד' יז ה). (cache)
 • מדרש תנחומא - צו: מיד, ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו (דה"ב כו יט). אמר לו, וכדין שעשית לקרח אתה עושה לו אמר לו, ולא, ולא יהיה כקרח וכעדתו (במד' יז ה). (cache)
 • more "להקטיר ובזעפו עם הכהנים ":
 • כולו הפך לבן: והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית ה'ג€¦ ויבהילוהו משם וגם הוא נדחף לצאת כי נגעו ה' ג€¦ ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו וישב בבית החופשית"ג€¦ הפסוקים האלה מאותתים כי ... (cache)
 • more "והצרעת זרחה במצחו לפני ":
 • more "הכהנים בבית ה' מעל ":
 • more "ה' מעל למזבח הקטרת ":

תגובות