סמדר = אשכול הפרחים הלבן של הגפן

קוד: סמדר= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

המילה סְמָדָר נזכרת בתנ"ך שלוש פעמים, רק בשיר השירים, ותמיד בקשר לגפן:

כדי להבין את משמעות המילה, יש להשתמש בחוש הריח, שהרי בפרק ב נאמר ש" הגפנים סמדר נתנו ריח ". בדרך-כלל, לעץ הגפן אין כל ריח, אבל יש תקופה קצרה בשנה שבה עץ הגפן מצמיח אשכולות של פרחים קטנים, לבנים ושעירים, ולפרחים האלה יש ריח נעים. ביום כז באייר ה'תשס"ט זכיתי לראשונה להריח את ריח הסמדר, ב"גן שבעת המינים" שבפארק רעננה.

אם כך, סמדר הוא שמו של אשכול הפרחים של עץ הגפן.

פירוש זה מתאים גם לפרק ז - "נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר" - היא אומרת אותו דבר במילים שונות - הגפן פרחה, כלומר אשכול הפרחים של הגפן נפתח.

מקורות ופירושים נוספים

1. אבן־עזרא כתב: "כשיצא ציץ הגפן". ציץ = פרח קטן, ואם כך, כוונתו היא כמו שכתבנו - הפרחים הקטנים של הגפן.

2. אולם רש"י כתב: "כשנופל הפרח, והענבים מובדלים זה מזה ונכרים כל ענבה לעצמה, קרויה סמדר". ייתכן שבגפנים שרש"י הכיר, היה ריח גם לענבים הקטנים, בהתאם לפסוק והגפנים סמדר נתנו ריח. לפי זה, יש לפרש בפרק ז, פרחה הגפן פיתח הסמדר, שהיא אומרת שני דברים שונים - או ש"פרחה הגפן" ויש פרחים ריחניים, או שהפרחים כבר נפלו אך "פיתח הסמדר", יש ענבים קטנים שגם להם יש ריח טוב.

3. ורמי ניר פירש שהכוונה לעלים: "הסמל "סמדר" מתאר עוצמה של ריחות התחדשות בבוסתנים, והתחדשות זו מתועדת בהדגש לתאנה ולגפן. אולם התאנה אינה פורחת אלא "חונטת פגיה", ואם-כן התיעוד מתייחס אל התחדשות אביבית של "עלים" במשותף לתאנה ולגפן" (פירוט).

תגובות