> >
> > >

=

: := "

:

:

:

' -:
 • 26: "יּ 'שׂ אָ בּוּ כּוּוּ, יִדּוּ יּ וּוֹ שּׁיִ וּבּ וּ אָ וּ שׂ שׂ אָ'" ();  
 • 28: " יּ פּוּ וּוּ וּוּ אָ שׁ, וּוּ בּ יּ וּוֹ שּׁיִ וּ יּ שׂ אָ".
, . , ?
. - :
 • 17: "תּ בּ, גּתּ ; שׂ, תּ "
 • 19: " יּ, שׂ "
 • 8: " יּ , וּנּ אַ אָ. יִוּ יּ, וּ".
 • 2: "וּ בּ יִשׂ אַ ' שׁוֹ, וּ שׁ שׁ בּשׂ"
 • 6: "כּ מּ בּ כּ בּתּ , אַ גּוֹיִ דּ בּ שׂ"
 • 2: "יִתּ גּוֹיִ וּ יִתּ כּ בּוֹ כּשׁ דּ שׁתּוֹ" ()
 • 15: " מּוֹ תּ שׁ שּׂ וֹ גּוֹיִ תּ תּ בּגּוֹיִ"
 • 2: "טּ זּ יִשׁ ' צּיּוֹ, "
 • 28: "וּוֹ שׁוּוּ שׂוֹ תּ בּ יּדּוּ יּשׁוּוּ יּוּ"
:
 • 31: "נּ בּוּ שּׁ, כּ יִדּוּ ; מּ אָוּ , וּ תּשׂוּ אַהּ?"
 • 4: " נּוֹ זּתּ וֹ פּ נּשׁבּ שׁתּ נּדּ שׁ קּשׁתּ, וּ "
 • 28: "שׁ בּ שׂ וּ שׂ וּ שׂ תּ"
:
 • 43: " וֹ בּ "
 • 46: "וּאַ בּ יִשׂ שׁ בּאָ וֹ בּ"
 • 53: "כּשׂ שׁ בּשׁ יִ מּוֹ, יִדּנּוּ"
. , - :
 • 4: "כּ וּ בּ נּ תּ זּ בּ נּ, שׁוֹ וֹ כּ סּ"
 • 30: " שּׂ נּצּ שׁ שׁ מּ שׁשׁ וּשׁשׁ וֹ בּ שׂ בּמּ", 23, 10.
 • 15: "כּצּ שׁוֹ שׁתּוּ, יִ, יּדּוּ שׁ בּ, [] לּוֹ שׁוֹ זּ וֹ"
"" - , ; . " . , , :" (").