מלצר = המביא את האוכל

קוד: מלצר= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

כתבת שמלצר = מליץ, אך ע"פ ההקשר נראה אחרת ( דניאל א11 ): "ויאמר דניאל אל המלצר אשר מנה שר הסריסים על דניאל חנניה מישאל ועזריה  נס-נא את-עבדיך ימים עשׂרה ויתנו-לנו מן-הזרעים ונאכלה ומים ונשתה'... ויהי המלצר נשא את פתבגם ויין משתיהם ונתן להם זרענים": המלצר הוא האיש שאחראי להביא אוכל ושתיה למשרתים.

כך גם פירשו רש"י: "המלצר - הסודר את המנות ואת הקערות, שקורין מאישטרי"ב אל"ה", ומצודת ציון.

ובתרגום החברה היהודית: steward.

תגובות