אמר אברהם המחבר

קוד: אמר אברהם המחבר בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: ד"ר אברהם בן עזרא

אל: ספר

" ד"ר בן עזרא הוציא מקולמוסו פניני חכמה בביאור הראב"ע, וליווה אותם באיורים ובמסכת חישובים מתמטיים היורדים לעומק הכוונות של האבן-עזרא"[מתוך הפתיחה השניה]