על הנסים

קוד: על הנסים בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: ד"ר אברהם בן עזרא

אל: ספר

"לא שאלתי את ד"ר אברהם בן עזרא אם הוא מאמין בנסים. נדמה לי כי התשובה לכך נמצאת בספר זה, שמדבר על מה שמרתק אותנו יותר מכל דבר אחר, מדבר על הנסים" [מתוך הפתיחה]