ממלך מלכי המלכים

קוד: ממלך מלכי המלכים בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: רפאל שחורי

אל: על נהרות חיפה אייר נ"ח

בשיר "שלום עליכם", אותו אנו שרים בכל ליל שבת, נמצאת שורה מעניינת: "ממלך מלכי המלכים - הקב"ה". שאלתי היא, מדוע אנו מכתירים את הקב"ה בתואר "מלך מלכי המלכים"? האם לא מספיק לומר "מלך המלכים"?!

התשובה לכך פשוטה וטמונה בספר עזרא (ז', י"ב). בפסוקים הרלוונטיים לעניננו, מופיע כתב פרשגן אותו מייעד ארתחשסתא המלך לעזרא הסופר. בפתיחת הפרשגן נאמר: "ארתחשסתא מלך מלכיא לעזרא כהנא ספר דתא די-אלה שמיא גמיר וכענת" או כתרגומו: "ארתחשסתא מלך המלכים לעזרא הכהן…". די לנו במילים אלו, כדי להבין הכתרת הקב"ה בתואר "מלך מלכי המלכים". הלא אם לא היינו מכתירים אותו בתואר זה, היינו נותנים פתחון פה לבבלים, להשוות מלכנו למלכם! כדי למנוע השוואה זו, הכתרנו את הקב"ה בתואר הנשגב והנעלה ביותר "מלך מלכי המלכים".

תגובות