עדה בת אילן

מאת: רענן

קוד: עדה (בת אילן)

 

שם נוסף: בשמת בת אילן החתי

  1. בראשית כו 34: ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי.
  2. בראשית לו 3-2: עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי. ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות.

הערה: בפרק כ"ו נשי עשו הן: יהודית בת בארי החתי, בשמת בת אילן החתי, ומחלת בת ישמעאל. ואולם לפי פרק ל"ו נשי עשו הן: עדה בת אילון החתי, אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי, ובשמת בת ישמעאל. נראה שלעשו היו שלש נשים, שנקראות בשמות שונים בפרק כ"ו ובפרק ל"ו. בשני הפרקים אחת מנשותיו היא "בת אילון החתי", ואחת היא "בת ישמעאל".

אב:   אילן  

איש:   עשו  

ילדים:   אליפז  


תוספות ותגובות