אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום שישי, תשעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום שבת, עשרה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים לקחו בני ישראל שה לבית אבות לפסח (שמות יב3)
  • בשנת 41 ליציאת מצרים עלו בני ישראל מן הירדן אל הגדה המערבית (יהושע ד19)

לפני 5 ימים יום ראשון, אחד עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 4 ימים יום שני, שנים עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 7 למלכות ארתחשסתא נסעו עזרא ואנשיו מנהר אהווא ללכת ירושלים (עזרא ח31)

לפני 3 ימים יום שלישי, שלושה עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 12 למלכות אחשורוש הפיל המן פור להשמדת היהודים (אסתר ג7)
  • בשנת 12 למלכות אחשורוש שלח המן ספרים להשמדת היהודים (אסתר ג12)
  • מחר בין הערביים חג פסח (ויקרא כג5)

שלשום יום רביעי, ארבעה עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

אתמול יום חמישי, חמישה עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים יצאו בני ישראל ממצרים (שמות יג4)
  • חג המצות - ביום הראשון שבתון (ויקרא כג6)

היום יום שישי, שישה עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

מחר יום שבת, שבעה עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

מחרתיים יום ראשון, שמונה עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 3 ימים יום שני, תשעה עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 4 ימים יום שלישי, עשרים לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 5 ימים יום רביעי, עשרים ואחד לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 6 ימים יום חמישי, עשרים ושנים לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 7 ימים יום שישי, עשרים ושלושה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים