התחברות דרך גוגל 
העולם

Yonatan Novetsky

Yonatan Novetsky
ארץ ערים חיילים (נאמנות)
ארץ שולחן ערוך 0 1 (1)
ארץ סיפורי חזל 1 1 (1)
ארץ המקרא 12 93 (98)
סה"כ 13 95 (100)
אוצר כמות
ארגמן 2
ברזל 5
זהב 9
כסף 7
נחושת 6
ספיר 2
פנינים 1
תכלת 2
סה"כ 34
מידה דרגה מירבית/נוכחית
זהירות 0/4
זריזות 1/12
ענווה 8/26