התחברות דרך גוגל 
העולם

משה שטיינברגר

משה שטיינברגר
ארץ ערים חיילים (נאמנות)
סה"כ 1 2 (143)
ארץ המקרא 1 2 (143)
אוצר כמות
ארגמן 2
ברזל 10
זהב 7
כסף 9
נחושת 7
ספיר 2
פנינים 1
תכלת 1
סה"כ 39
מידה דרגה מירבית/נוכחית
זהירות 0/4
זריזות 0/12
ענווה 0/26