התחברות דרך גוגל 
העולם

ידידיה שטרית

ידידיה שטרית
ארץ ערים חיילים (נאמנות)
ארץ סיפורי חזל 0 0 (0)
ארץ שולחן ערוך 0 0 (1)
ארץ המקרא 0 0 (18)
ארץ מסילת ישרים 0 0 (18)
סה"כ 0 0 (37)
אוצרות: עדיין לא מצאת!
מידה דרגה מירבית/נוכחית
זהירות 4/4
זריזות 11/12
ענווה 21/26