התחברות דרך גוגל 
העולם

איל ג'

איל ג
ארץ ערים חיילים (נאמנות)
ארץ סיפורי חזל 0 0 (1)
ארץ הרב קוק 0 0 (3)
ארץ מסילת ישרים 0 0 (78)
ארץ המקרא 0 0 (249)
סה"כ 0 0 (331)
אוצרות: עדיין לא מצאת!
מידה דרגה מירבית/נוכחית
זהירות 0/4
זריזות 1/12
ענווה 1/26